Systemy oddymiania

Zadaniem systemów oddymiania jest odprowadzanie dymu oraz szkodliwych dla zdrowia spalin z obiektu, w którym wybuchł pożar. Oddymianie jest to niezmiernie istotną kwestią i może ocalić zdrowie, a nawet życie osób przebywających w danym obiekcie, tego typu instalacje muszą  więc działać bez najmniejszych zarzutów.

Zazwyczaj systemy oddymiające tworzą następujące elementy:

 

  • ręczne przyciski, po naciśnięciu których wysyłany jest sygnał do centrali sterowniczych uruchamiających system,
  • centrale sterownicze – centrala jest głównym elementem systemu, jej zadaniem  jest odbieranie sygnałów a następnie uruchomienie systemu oddymiania, na przykład klap dymowych, okien oddymiających i innych
  • klapy i okna oddymiające usuwają dym, gorące gazy i ciepło z obiektu, w którym wybuchł pożar

 

Systemy oddymiania można również wyposażyć w różnego typu czujniki dymu, kurtyny dymowe i inne elementy, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników obiektu, a w razie zagrożenia zaalarmują nas o tym i usprawniają ewakuację.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą systemów oddymiających!

Klapa dymowa
Systemy oddymiania